റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ളിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന പുതിയ ബ്ലൂ-പ്ലാക്ക്- കേംബ്രിഡ്ജിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു – ഡെപ്യൂട്ടി-മേയർ ബൈജു തിട്ടാല മുഖ്യാതിഥി

Posted by

റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, മറ്റ് ഗവേഷകർ എന്നിവരുടെ സംഭാവനകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നീല ഫലകം കേംബ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥാപിച്ചു – ബിബിസി റിപ്പോർട്ട്.

2003-ൽ സ്ഥാപിച്ച യഥാർത്ഥ ഫലകം, ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കിന്റെയും ജെയിംസ് വാട്സണിന്റെയും നിമിഷത്തെ അനുസ്മരിച്ചു, എന്നാൽ കണ്ടെത്തലിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിനിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഫ്രാങ്ക്ളിന്റെ എക്സ്-റേ ഫോട്ടോ ഡിഎൻഎയുടെ ഘടനയെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. ജനിതക വിവരങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഡിഎൻഎ കണ്ടെത്തൽ 1953 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

ഡിഎൻഎയുടെ ഘടന കണ്ടെത്തിയതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പബ്ബിന് പുറത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് ഡെപ്യൂട്ടി-മേയർ കൗൺസിലർ ബൈജു തിട്ടാല മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.

കേംബ്രിഡ്ജിലെ ബെനറ്റ് സ്ട്രീറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈഗിൾ എന്ന പബ്ബ്, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ കാവൻഡിഷ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ക്രിക്കിനെയും വാട്‌സനെയും പോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു.

കേംബ്രിഡ്ജ് ബ്ലൂ-പ്ലാക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർ പെന്നി ഹീത്ത്, യഥാർത്ഥ ഫലകം വർഷങ്ങളായി സംവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായതായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2017-ൽ, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, മൗറീസ് വിൽക്കിൻസ് എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയത് എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് ആരോ ഫലകത്തിൽ “+ഫ്രാങ്ക്ലിൻ” എന്ന് എഴുതി. 

ഫ്രാങ്ക്ളിന്റെ എക്സ്-റേ ഇമേജ് ഡിഎൻഎയുടെ 3D ഘടന മനസ്സിലാക്കാൻ ക്രിക്കിനും വാട്സണിനും വഴിയൊരുക്കി.

“അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ, സ്ത്രീ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വഹിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും അവരുടെ പുരുഷ എതിരാളികളാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു,” മിസ്. ഹീത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

“റോസലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു, ഡിഎൻഎ ഫലകത്തിൽ ഫ്രാങ്ക്ളിന്റെ പേരിന്റെ അഭാവം ഈ പ്രശ്നത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.”

“കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഫലകത്തിന്റെ അവസ്ഥ വഷളായി. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, മൗറീസ് വിൽക്കിൻസ്, ക്രിക്ക്, വാട്സൺ എന്നിവരുടെ മാത്രമല്ല, മറ്റ് സംഭാവകരുടെയും സൃഷ്ടികളെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള അവസരം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മിസ്. ഹീത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Photo credit: STEVE HUBBARD/BBC

0